Kováčovce

okr. Vel´ky Krtíš, Slowakei

Synonym

Szécsénykovácsi (ung.)

Befund

Zwei Gräberfelder der Piliny-Kultur

Literatur

A. Petrovský-Šichman, Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 7, 1961, 114-116; 120-121

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (257 Nr. 66-69)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.