Kožany

okr. Bardejov, Slowakei

Synonym

Kozsány (ung.)

Anm.: Bei Budinský-Krička 1967 zusammen mit Kurima aufgeführt

Befund

Gräber der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohylý)

Literatur

V. Budinský-Krička, Zpráva o térennych východnomoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (262)

V. Budinský-Krička, Nález sekerky z neskorej doby kamennej v Kožanoch v Bardejovskom okrese. Poddukelské Noviny 5, 1965, 26

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohylý. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (284ff.)

J. Vladár, Skupina východoslovenských mohýl. In: A. Točik (Hrsg.), Slovensko v mladšej doby kamennej (Bratislava 1970) 229-231

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (111)

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 23f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.