Križovany nad Dudváhom

okr. Trnava, Slowakei

Synonym

Vágkeresztúr (ung.)

Befund

nicht näher bestimmtes frühbronzezeitliches Grab

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 261


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.