Kučin

okr. Bardejov, Slowakei

Synonym

Felsőköcsény (ung.)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohylý)

Literatur

V. Budinský-Krička (?), Výskum pravekých mohýl. Hlásnik 1, 1945, 13

V. Budinský-Krička, Zpráva o térennych východnomoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (262f.)

V. Budinský-Krička, Ďalšie výskumy Slovenského archeologického ústavu na východe Slovenska. Čas 3, 1946, 260

V. Budinský-Krička, Pozoruhodné archeologické nálezy na východnom Slovensku. Ozvena 2, 1946, 47

V. Budinský-Krička, Výskumy Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine r. 1946 a 1947. Hist. Slovaca 6/7, 1948/49, 269-279 (270)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohylý. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (298ff.)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.