Kunpeszér

Bács-Kiskun Megye, Ungarn

Fundstelle: Sinaihegy

Befund

Gräber der Makó-Kultur

Literatur

A. Horváth, Rég. Füzetek I, 15, 1962, 14

A. Horváth, Kunpeszér – Sinai hegy (Dunavecsei Járás). Cumania 1, 1972, 236

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 78

I. Burger, Die chronologische Stellung der Fußschalen in den endneolithischen Kulturgruppen Mittel- und Südosteuropas. In: K. Spindler (Hrsg.), Vorzeit zwischen Main und Donau. Erlangener Forschungen A 26 (Erlangen 1980) 11-45 (36 Nr.93)

A. Horváth, Régészeti kutatások a Kiskunság északi peremvidékén az őskortól az államalapításig. (Eredmények és feladatok). Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1984, 3-9 (5)

A. Horváth, Őskor. In: A. Horváth/E. Tóth/Gy. Székely, Elődeink a Duna-Tisza közén. A kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében. A Katona Jószef Múzeum Kiállításának vezetője (Kecskemét 1988) 7-29; 84f. (18-20)

R. Kalicz-Schreiber, Siedlungsfunde und ein Brandgrab der frühbronzezeitlichen Makó-Kultur in Budapest. In: Die Fragen der Bronzezeit. Archäologische Konferenz des Komitates Zala und Niederösterreich III. Keszthely 1992. Zalai Múz. 5, 1994, 39-60 (40)

J. Dani, Die Urnengräber der Makó-Kultur aus Komitat Hajdú-Bihar (Ost-Ungarn). In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 55-66 (56)

K. Tóth, A bronzkor évszázadai a Duna-Tisza közén. Thorma János Múz. Füzetei 1, 1998, 1-16 (4)

G. Kulcsár, Die Makó-Kosihy-Čaka-Kultur im Spiegel einiger Bestattungen. In: E. Bánffy (Hrsg.), Prehistoric Studies in memoriam Ida Bognár-Kutzián. Antaeus 25, 2002, 441-475 (457)

D. Vollmann, Studien zum Übergang von der Kupferzeit zur frühen Bronzezeit im östlichen Mitteleuropa. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 77 (Bonn 2005) 220


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.