Lesné

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Leszna (ung.)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

STK, Archeologické výskumy na východe Slovenska. Slovák. Pondelník. 4, 1942, 40

V. Budinský-Krička, Zpráva o terénnych výskumoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (265)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohyly. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (307ff.)

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (106)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.