Leţcani

jud. Iaşi, Rumänien

Fundstelle: La Movilă

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

M. Cristescu, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova. Arh. Moldovei 1, 1961, 129-148 (133f.)

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (Abb. 26)

N. Zaharia/M. Petrescu-Dîmboviţa/E. Zaharia, Aşezări din Moldova. Din paleolithic pînă în secolul al XVIII-lea (Bucureşti 1970) 207

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (31f.)

V. Chirica/M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi 2 (Iaşi 1985) 216 Nr.XLI.1.L

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 86

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 97


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.