Levoča

okr. Levoča, Slowakei

Synonym

Lőcse (ung.); Leutschau (dt.)

Fundstelle: Straße Cesta slobody

Befund

drei Gräber der Karpatischen Hügelgräberkultur (?); Staššíková-Štukovská/Bátora: Košťany-Otomani

Literatur

D. Staššíková-Štukovská/J. Bátora, Hroby zo staršej doby bronzovej z Levoče. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 23, 1987, 35-38

J. Jakab, Kostry zo staršej doby bronzovej z Levoče. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 23, 1987, 39-40


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.