Lipová

okr. Nové Zámky, Slowakei

Synonym

Nyitramalomszeg (ung.)

Fundstelle: Ondrochov

Befund

Gräber der Westlichen Linearbandkeramik; Grab der Aunjetitz (Hurbanovo-) Kultur

Literatur

A. Točik, Archeologické prieskumy v roku 1979. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1979 (1980) 211-215 (212)

A. Točik, Prieskumy a záchranné výskumy na juhozápadnom Slovensku v roku 1980. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1980 (1981) 296-311 (303)

Z. Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 54,1, 2002, 23-43 (42)

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.