Lisková

okr. Ružomberok, Slowakei

Synonym

Liszkofalu (ung.)

Fundstelle: Liskovská jaskyňa

Befund

Kollektivbestattung (in einer Höhle) des “Horizontes Bajč-Retz - Křepice - Jevišovice C2”

Literatur

V. Uhlár, Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej. Štud. Zvesti Arch Ústavu 4, 1961, 139-179 (163)

J. Bárta, Nález kovovej plastiky bovida z Liskovskej jaskyne. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1993 (1995) 25-27

V. Struhár, Eneolitický kolektívny hrob z Jaskyne pri Liskovskej, okr. Ružomberok. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 203-216

J. Jakab, Poznámky a antropológa a eneolitickému objektu v Liskovskej Jaskyni-Kostnici. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 217-221

S. Šiška, Náčrt neolitického a eneolitického osídlenia severozápadného Slovenska. Slovenská Arch. 50,1, 2002, 69-78 (75)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.