Lontov

okr. Levice, Slowakei

Synonym

Lontó (ung.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

J. Eisner, Slovensko v pravéku (Bratislava 1933) 87; 294

V. Budinský-Krička, Slovensko v dobé bronzovej a prvej dobé železnej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947) Karte V

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (212)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 47


Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Hatvan-Kultur

Literatur

J. Eisner, Slovenso v pravěku (Bratislava 1933) 36f.

S. Janšák, Staré osidlenie Slovenska (Turčiansky Sv. Martin 1938) 77-80; 150; Taf. 19,7; 29

A. Petrovský-Šichman, Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 7, 1961, 114-116; 120-121

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 123 Nr. 104

T. Nešperová, K problematike hatvanskej kultúry na južnom Slovensku. Slovenská Arch. 17,2, 1969, 369-402 (382)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.