Lukáčovce

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Lakács (ung.)

Fundstelle: Kaštiel

Befund

Grab der Aunjetitz (Hurbanovo-) Kultur

Literatur

G. Fusek/P. Milo, Výskum pravekého pohrebiska a novovekého kaštiel´a v Lukáčovciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 2001 (2002) 49

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.