Luncaviţa

jud. Tulcea, Rumänien

Fundstelle: Cetăţuia

Befund

Siedlungsbestattung der Gumelniţa-Kultur

Literatur

E. Comşa, Considerations sur la rite funeraire de la civilisation de Gumelniţa. Dacia N.S. 4, 1960, 5-30 (9)

P. Haşotti, Epoca neolitică în Dobrogea (Constanţa 1997) 89

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm


Fundstelle: Drumul Vacilor

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur”

Literatur

I. Vasiliu, Noi informaţii privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncaviţa, punctul “Drumul Vacilor”. Peuce 11, 1995, 117-140

M. Irimia, Observaţii privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea. Pontica 35/36, 2002/03, 33-51 (34)


Fundstelle: Mocuţa

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur”

Literatur

I. Vasiliu, Mormintele cu ocru de la Luncaviţa, Movila “Mocuţa”. Peuce 11, 1995, 89-115

M. Irimia, Observaţii privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea. Pontica 35/36, 2002/03, 33-51 (34)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.