Malinovec

okr. Levice, Slowakei

Synonym

Hévmagyarád (ung.); Mad´arovce

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik und der Mad´arovce-Kultur

Literatur

J. Visegrádi, A Magyarádi őstelep. Múz. és Könyvtári Ért. 5, 1911, 30-39

V. Krička, Prehistorické nálezy z Mad´aroviec v Slovenskom národnom múzeu. Časopis Muz. Slovenskej Spoločnosti 32, 1941, 79-81

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (212)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 47


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.