Márok

Baranya Megye, Ungarn

Fundstelle: Rétes Szőló

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

P. Lakatos, Márok. Arch. Ért. 83, 1956, 96

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (214)

G. Bándi/Zs. Zoffmann, Közepső bronzkori hamvasztásos temetők Baranyában. Janus Pannonius Múz. Évk. 1966 (1967) 43-56 (48ff.)

I. Torma, Das Gräberfeld von Szakály aus der mittleren Bronzezeit. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 2, 1969 (1971) 35-44 (41)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (257f.)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.