Mastacăn

jud. Neamţ, Rumänien

Befund

Grab der Kugelamphorenkultur

Literatur

Ş. Cucoş, Cultura amforelor sferice din depresiunea subcarpatică a Moldovei. Mem. Ant. 9-11, 1985, 141-161 (143f.)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 249

V. Mihailescu-Bîrliba, Mormântul unei tinere căpetenii de la începutul Epocii Bronzului (Mastacăn, jud. Neamţ - “Cultura Amforelor Sferice”). Mem. Ant. 22, 2001, 157-217

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.