Moreşti

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Malomfalva (ung.); Mühlendorf (dt.)

Fundstelle: Hulă

Befund

Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti (r. Tg. Mureş, Reg. Aut. Maghiară). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 5, 1954, 199-231

K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti (r. Tîrgu Mureş, Regiunea Autonomă Maghiară). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 6, 1955, 643-685 (688 Nr. V)

K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti. Mat. şi Cerc. Arh. 4, 1957, 175-186

K. Horedt, Die befestigte Ansiedlung von Moreşti und ihre frühgeschichtliche Bedeutung. Dacia N.S. 1, 1957, 297-308 (298)

E. Zaharia, Die Lockenringe von Sarata Monteoru. Dacia N.S. 3, 1959, 104-132 (121)

M. Macrea/I. H. Crişan, Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj (1944-1964). Acta Mus. Napocensis 1, 1964, 307-365 (357)

K. Horedt, Moreşti (Bonn 1979) 25ff.

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (557ff.)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 94

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (141)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (111)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş (Târgu Mureş 1995) 266

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 103f.

A. Georgescu/A. Gonciar, Un mormânt Noua descoperit la Valea Viilor. Brukenthal Acta Musei I 1, 2006, 21-29 (24)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.