Mosonszentmiklós

Győr-Moson-Sopron Megye, Ungarn

Fundstelle: Jánosházapuszta

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

A. Uzsoki, Előzetes jelentés a Mosonszentmiklós-Jánosházapusztai bronzkori temető ásatásának eredményéről. Arrabona 1, 1959, 53-73

A. Uzsoki, Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta. Arch. Ért. 87, 1960, 229

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (213)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 50ff.

A. Uzsoki, Bronzkori temető Mosonszentmiklós-Jánosházapusztán. Arrabona 5, 1963, 5-89

A. Uzsoki/D. Gabler, Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta. Arch. Ért. 91, 1964, 250

A. Uzsoki/D. Gabler, Mosonszentmiklós-Jánospuszta. Arch. Ért. 92, 1965, 232

A. Uzsoki/D. Gabler, Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta. Arch. Ért. 93, 1966, 293

B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. (Bonn 1968) Taf. 3

G. Bándi, Untersuchung der Bestattungsbräuche bei bronzezeitlichen Brandgräberfeldern. Janus Pannonius Múz. Évk. 16, 1971 (1972) 59-67

Zs. K. Zoffmann, Anthropologische Untersuchungen der mittelbronzezeitlichen Bevölkerung der Gräberfelder von Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta und Siófok-Balatonszéplak. Janus Pannonius Múz. Évk. 16, 1971 (1972) 43-58

G. Bándi, A mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoportjának kialakulása és elterjedése. Veszprém Megyei Múz. Közl. 11, 1972, 41-58

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.

I. Torma, Ein Grab der Transdanubischen Inkrustierten Keramik aus Esztergom. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 6, 1976, 25-46 (30ff.)

G. Ilon, A bronzkori halomsíros kultúra temetkezései Nagydém-Középrépáspusztán és a hegykői edénydepot. A késő magyarádi és a korai halomsíros kultúra leletei az Észak- és Nyugat-Dunántúlon. Savaria 24,3, 1998/99, 239-276 (256)

Zs. K. Zoffmann, Anthropological data of the Transdanubian Prehistoric Populations in the Neolithic, the Copper, the Bronze and the Iron Ages. Savaria 24,3, 1998/99, 33-49 (39)

J. Bátora, Contribution to the problem of the „craftsmen“ graves at the end of Aeneolithic and Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. Slovenská Arch. 50,2, 2002 (2003) 179-228 (211)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (259)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.