Nižné Ladičkovce

okr. Humenné, Slowakei

Synonym

Alsólászlófalva (ung.); L´ubiša – Nižné Ladičkovce – Brestov

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

V. Budinský-Krička/P. Mačala, Výsledky prieskumu a záchranných výskumov na severovýchodnom slovensku. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1984 (1985) 67-73

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (98)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.