Noşlac

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Marosnagylak (ung.)

Fundstelle: Şumughi

Befund

Brandgrab der Wietenberg-Kultur

Literatur

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia N.S. 4, 1960, 107-137 (112 Nr. 97)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anul 1963. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15, 1964, 551-567 (563 Nr. 93)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1963. Dacia N.S. 8, 1964, 385-403 (398 Nr. 93)

I. Mitrofan, Aşezarea daco-romană de la Noşlac (Aiud) – rezultatele săpăturilor din 1963-1964. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie. Decembrie 1964. Bd. 1. Bibliotheca Muzeelor 6 (Bucureşti 1971) 440-452 (440)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (255 Nr. 12)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 18

T. Soroceanu, Materialien zur Bronze- und Hallstattzeit Siebenbürgens (II). Acta Mus. Napocensis 21, 1984, 433-458

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I.). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63 (61 Anm. 44)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (73)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 60


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.