Nyírkarász

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ungarn

Fundstelle: Garahalom

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur”

Literatur

A. Jósa, A karászi Gara halom. Arch. Ért. 35, 1915, 136-137

D. Csallány, Régészeti és múzeumi vonatkozású cikkei (Aufsätze von A. Jósa archäologischen und museologischen Belanges). A Jósa András Múzeum Kiadványai 2 (Nyíregyháza 1958) 87-91

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 19; 68; Taf. 23,12

I. Ecsedy, The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Fontes Archaeologici Hungaricae (Budapest 1979) 15


Fundstelle: Gyulaháza

Befund

Grabhügel der Suciu-de-Sus- oder Berkesz-Demecser-Kultur

Literatur

A. Mozsolics, Der Tumulus von Nyirkarász-Gyulaháza. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 12, 1960, 113-123

N. Kalicz, A késobronzkori Felsőszőcsi csoport leletei és kronológiai helyzete. Arch. Ért. 87, 1960, 3-15 (5)

T. Kovács, Eastern Connections of North-Eastern Hungary in the Late Bronze Age. Folia Arch. 18, 1966/67, 27-58 (44)

T. Kemenczei, Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Archaeologia Hungarica 51 (Budapest 1984) 123

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 112


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.