Oborín

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Abara (ung.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

G. Medvecký, Pohrebisko z doby bronzovej v Oboríne (okr. Michalovce). Sbornik Matice Slovenskej 14, 1936, 239-241

B. Polla, Birituelle Füzesabonyer Begräbnisstätte in Streda nad Bodrogom. In: B. Chropovský/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 299-386 (Anm. 11)

V. Budinský-Krička, Východoslovenská nížina v praveku. Arch. Rozhledy 13, 1961, 41-49 (48)

S. Demeterová, Kultový objekt a nálezy otomanskej kultúry zo Zemplínskych Kopčian, okr. Michalovce. Arch. Rozhledy 40, 1988, 155-164 (159f.)


Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Theiß-Csőszhalom- und Tiszapolgár-Kultur

Literatur

V. Budinský-Krička, Východoslovenská nížina v praveku. Arch. Rozhledy 13, 1961, 41-49 (48)

J. Vizdal, Neolitické hroby z Oborína na Slovensku. Arch. Rozhledy 14, 1962, 605-609

S. Šiška, Pohrebisko Tiszapolgárskej kultúry v Tibave. Slovenská Arch. 12,2, 1964, 293-356 (354; 356)

S. Šiška, Tiszapolgárska kultúra na Slovensku. Slovenská Arch. 16,1, 1968, 61-175 (69 Abb. 3; 71 Abb. 4)

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 114


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.