Obreja

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Obrázsa (ung.)

Fundstelle: Cânepi

Befund

Körpergrab der Wietenberg-Kultur

Literatur

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia N.S. 4, 1960, 107-137 (112 Nr. 102)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anul 1962. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 14, 1963, 451-466 (457 Nr. 62)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1962. Dacia N.S. 7, 1963, 569-587 (576 Nr. 62)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anul 1963. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15, 1964, 551-567 (559 Nr. 68)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1963. Dacia N.S. 8, 1964, 385-403 (394 Nr. 68)

D. Protase, Aşezarea şi cimitirul daco-roman de la Obreja (Transilvania). Acta Mus. Napocensis 8, 1971, 135-160

T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba). Acta Mus. Napocensis 10, 1973, 493-515

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (255 Nr. 13)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 18; 20; 22f.

T. Soroceanu, Materialien zur Bronze- und Hallstattzeit Siebenbürgens (II). Acta Mus. Napocensis 21, 1984, 433-458 (442 Abb. 3; 444 Abb. 4)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72)

Z. Kalmar, Sincronisme şi sinteze otomani-Wietenberg în Transilvania. In: D. Berciu (Hrsg.), Al XIII-lea simpozion naţional de tracologie. Symposia Thracologica 8 (Satu Mare - Carei 1990) 110-111 (111)

T. Soroceanu, Studien zur Mureş-Kultur (Buch am Erlbach 1991) 79 Anm. 277

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 61


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.