Ocniţa

jud. Bistriţa-Năsăud, Rumänien

Synonym

Mezőakna (ung.)

Fundstelle: Pe Dric

Befund

Zwei Gräber der Wietenberg-Kultur

Literatur

Şt. Dănilă, Aşezări vechi descoperite în jud. Bistriţa-Năsăud. Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 431-444 (436)

Şt. Dănilă, Cronica săpăturilor şi sondajelor arheologice efectuate pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud în perioada 1953-1973. File Istor. 3, 1974, 454-472 (455)

G. Marinescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud (I). Arhiva Someşană 3, 1975, 302-333 (311f. Nr. 11; 327ff.)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (255 Nr. 14)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 18

G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la Agrieş (com. Tîrlişua, jud. Bistriţa-Năsăud) şi unele probleme ale bronzului tîrziu în Transilvania nord-estică. Apulum 17, 1979, 91-101 (96 Anm. 21 Nr. 15)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 62


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.