Olteniţa

jud. Călăraşi, Rumänien

Fundstelle: Calomfirescu

Befund

Gräber der Zimnicea-Mlăjet-Gruppe

Literatur

P. I. Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 37,1, 1986, 29-55 (35)

Cr. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare. Bibliotheca Thracologica 20 (Bucureşti 1997) 17

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (109)


Fundstelle: Gumelniţa

Befund

Siedlungsbestattungen der Gumelniţa-Kultur

Literatur

Vl. Dumitrescu, Fouilles de Gumelniţa. Dacia 2, 1925, 29-103 (38)

Vl. Dumitrescu, Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1960. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 17,1, 1966, 109-112

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.