Ostrovul Corbului

jud. Mehedinţi, Rumänien


Fundstelle: unbekannt

Befund

Brandgrab der Coţofeni-Kultur

Literatur

D. Berciu, Arheologia prehistorică a Olteniei (Craiova 1939) 24

D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre (Bucureşti 1966) 136 Anm. 1; Abb. 27

P. I. Roman, Cultura Coţofeni (Bucureşti 1976) 32


Fundstelle: Botul Cliuciului

Befund

Gräber der Criş-Kultur; Gräberfeld der Sălcuţa- und Bodrogkeresztúr-Kultur; Gräber der Gârla-Mare-Kultur

Literatur

O. Necrasov, Sur la structure anthropologique de quelques populations Néolithiques et Enéolithiques de Roumanie. Anthropologie 24, 1986, 189-196

P. I. Roman/A. Dodd-Opriţescu, Interferente etnoculturale, din perioada îndo-europenizării, reflectate în cimitirul eneolitic de la Ostruvul Corbului. Thraco-Dacica 10, 1989, 11-38

P. I. Roman, Das spätäneolithische Sălcuţa IV-Phänomen und seine Beziehungen. Thraco-Dacica 16, 1995, 17-23

P. I. Roman, Istoricul cercetării. Săpăturile arheologice şi stratigrafia. Forschungsgeschichte. Ausgrabungen und Stratigraphie. In: H. Hauptmann/P. I. Roman, Cercetări asupra pre- şi protoistoriei ţinuturilor Dunării de Jos. Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Unteren Donaugebietes. I.1. Ostrovul Corbului (Bucureşti 1996) 1-113 (61f.)

Zs. K. Zoffmann, A Körös-kultúra kései szakaszának embertani lelete Dévaványa-Barcéi kishalom lelőhelyről. Commun. Arch. Hungariae 1997, 26-30 (28)

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 52 Nr. 32; 60; Abb. 23

C. Lichter, Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums (Mainz 2001) 143

A. Comşa, The interrelations between burial orientations and astronomy in the balkan region. Analele Banatului S.N. 14,1, 2006, 159-176 (166)

P. Roman/A. Dodd-Opriţescu, Ostrovul Corbului între km. fluviali 911-912. Morminte şi unele aşezări preistorice (Bucureşti 2008)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.