Panické Dravce

okr. Lučenec, Slowakei

Synonym

Panyidaróc (ung.)

Befund

Sieben Brandgräber der Piliny-Kultur

Literatur

G. Balaša, Novšie archeologické náleziská a nálezy z južnej oblasti stredného Slovenska. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 11, 1963, 179-208 (184-189)

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (257 Nr. 106; Taf. 26)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.