Papkeszi

Veszprém Megye, Ungarn

Fundstelle: Felsőmajor

Befund

Gräberfeld der Kisapostag-Kultur / Inkrustierten Keramik

Literatur

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (214)

I. Hašek, Zváštní tvar severopanonské inkrustované keramiky z Madarska. Časopis Národ. Muz. Praha 130, 1961, 129-130; Abb. 1

T. Kovács, Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-Shaped Rattles in Bronze Age Hungary. Folia Arch. 23, 1972, 7-28 (12; 18; 21f.)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.

I. Torma, Ein Grab der Transdanubischen Inkrustierten Keramik aus Esztergom. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 6, 1976, 25-46 (31)

V. Kiss, Megfigyelések a dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája edénydíszítési technikájáról. Acta Mus. Papensis 6, 1996, 65-76

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (256; 259)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.