Pastovce

okr. Levice, Slowakei

Synonym

Ipolypásztó (ung.)

Befund

Gräber der Lengyel- und Aunjetitz-Kultur

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 44f.

G. Nevizánsky, Nepublikované hrobové nálezy z obdobia neolitu a eneolitu z juhozápadného Slovenska, zachránené v rokoch 1932-1997. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 159-170

J. Lichardus/J. Vladár, Gliederung der Lengyel-Kultur in der Slowakei. Slovenská Arch. 51,2, 2003, 195-216

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.