Perín

okr. Košice-okolie, Slowakei

Synonym

Deutschperen (dt.)

Befund

Gräberfeld der Košt´any-Kultur

Literatur

J. Pástor, Pohrebiška z počiatkov doby bronzovej na Východnom Slovensku. Nové Obžory 4, 1962, 37-51

J. Pástor, Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Koštanoch. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 8, 1962, 63-80 (73 Abb. 8,10-13)

J. Pástor, Frühbronzezeitliches Gräberfeld in Všechsvätých. Folia Arch. 17, 1965, 37-50

V. Budinský-Krička, Gräberfeld der späten schnurkeramischen Kultur in Veselé. Slovenská Arch. 13,1, 1965, 51-106 (65f.)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 170

J. Bátora, Záver eneolitu a začiatok doby bronzovej na východnom Slovensku. Hist. Carpatica 14, 1983, 169-227 (198; 212 Taf. 5,12-19)

M. Novotná/B. Novotný, Košt´any-Gruppe. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 289-298 (289; 290)

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 29ff.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.