Piatra Neamţ

jud. Neamţ, Rumänien

Fundstelle: Ciritei

Befund

Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

A. Niţu/I. Zamoşteanu/M. Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ. Mat. şi Cerc. Arh. 6, 1959, 359-374 (360-361)

M. Cristescu, Contribuţie la studiul antropologic al unor schelete de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi începutul epocii fierului din Moldova. Arh. Moldovei 1, 1961, 129-148

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (145 Abb. 26)

A. C. Florescu, Aşezărea Noua II de la Piatra Neamţ-”Steagul Roşu” (Ciritei). Mem. Ant. 1, 1969, 83-92

N. Zaharia/M. Petrescu-Dîmboviţa/E. Zaharia, Aşezări din Moldova. Din paleolithic pînă în secolul al XVIII-lea (Bucureşti 1970) 367 Nr. 498

G. Marinescu, Un nou mormînt de tip Noua descoperit în Transilvania. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 26,3, 1975, 401-404 (403)

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (31f.)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 101

G. Dumitroaia, Cultura Noua pe teritoriul judeţului Neamţ. Carpica 23, 1992, 119-141 (119f.; 132)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 82f.


Fundstelle: Dărmăneşti

Befund

Grab der Noua-Kultur

Literatur

G. Dumitroaia, Cultura Noua pe teritoriul judeţului Neamţ. Carpica 23, 1992, 119-141 (132)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 96


Fundstelle: Strada Lt. C. Adămoae nr. 2

Befund

Mehrfachbestattung der Kugelamphorenkultur

Literatur

C. Mătasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamţ. Mat. şi Cerc. Arh. 5, 1959, 723-734

O. Necrasov/M. Cristescu, Cercetările antropologice şi unele probleme ale archeologiei. Hierasus 1, 1978 (1979) 97-112 (101)

Ş. Cucoş, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatica a Moldovei. Acta Mus. Napocensis 19, 1982, 253-260 (255)

O. Necrasov/M. Cristescu/D. Botezatu/G. Miu, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României. Arh. Moldovei 13, 1990, 173-223 (198)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 250

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124 (85)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.