Ploieşti

jud. Prahova, Rumänien

Synonym

Ploeşti (ältere Schreibweise)

Fundstelle: Triaj

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur” (plus evtl. Gräber der Tei-Kultur)

Literatur

I. Nestor, Raport asupra cercetărilor şi săpăturilor de salvare făcute la Ploieşti Triaj şi Brazi între 21.X şi 7.XI. 1942. Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 (Bucureşti 1944) 29-31

M. Petrescu-Dîmboviţa, Depe noi asupra in mormantorilor cu ocru in Moldova. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 1,2, 1950, 110-118 (114)

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966) 133ff.; 170

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 24

E. Schubert, Studien zur frühen Bronzezeit an der mittleren Donau. Ber. RGK 54, 1973/74 (1974) 3-106 (77 Anm. 653)

I. Miclea/R. Florescu, Preistoria Daciei (Bucureşti 1980) Abb. 545

E. Comşa, Mormintele cu ocru din movila II - 1943 de la Ploieşti Triaj. Thraco-Dacica 10, 1989, 181-188

H. Ciugudean, Zur frühen Bronzezeit in Siebenbürgen im Lichte der Ausgrabungen von Ampoiţa, jud. Alba. Prähist. Zeitschr. 66,1, 1991, 79-114 (95)

F. Burtănescu, Consideraţii asupra unor morminte tumulare de pe teritoriul Moldovei (perioada de tranziţie - Bronz timpuriu). Thraco-Dacica 17, 1996, 87-116 (105; 112; Anm. 59)

E. Comşa, Les tombes tumulaire à ocre sur le territoire de la Roumanie. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 15-36 (22)

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 123

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (114f.)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 127f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.