Podhájska-Svätuša

okr. Nové Zámky, Slowakei

Synonym

Szencse (ung.); Senča; Podhájska-Svätuša entstand 1960 durch Fusion der Orte Belek und Svätuša

Befund

Je ein Grab der Lengyel- und der Aunjetitz-Kultur

Literatur

J. Eisner, Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi roku 1935. Sborník Muz. Slovenskej Spoločnosti 30, 1936, 64-91 (74)

M. Pichlerová, Neolitické hroby z Pastúchov a Svätuše na južnom Slovensku. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 18, 1970, 320-323 (320f.)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 263

G. Nevizánsky, Grabfunde der äneolithischen Gruppen der Lengyel-Kultur als Quelle zum Studium von Überbauerscheinungen. Arch. Rozhledy 27, 1985, 58-82 (77)

J. Lichardus/J. Vladár, Gliederung der Lengyel-Kultur in der Slowakei. Slovenská Arch. 51,2, 2003, 195-216

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.