Podunajské Biskupice

okr. Bratislava II, Slowakei

Synonym

(Pozsony-) Püspöki (ung.); (Pressburg-) Bischdorf (dt.); ist seit 1972 Stadtteil von Bratislava

Befund

Gräberfeld der Wieselburg-Gáta-Kultur

Literatur

J. Vladár, Hrob wieselburskej kultúry v Podunajských Biskupiciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1975 (1976) 213-215

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 262

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 40ff.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.