Poiana Frăţii

jud. Cluj, Rumänien

Synonym

Bethlentanya (ung.)

Fundstelle: Dealul Techereş

Befund

Grab der Noua-Kultur

Literatur

T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba). Acta Mus. Napocensis 10, 1973, 493-515 (499)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 105

I. H. Crişan/M. Bărbulescu/E. Chirilă/V. Vasiliev/I. Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Bibl. Mus. Napocensis 5 (Cluj 1992) 316

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (142)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (111)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 110


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.