Pol´ov

okr. Košice II, Slowakei

Synonym

Pólyi (ung.)

Befund

Brandgrab der Piliny-Kultur

Literatur

Z. Pivovarová-Šuhajíková, Žiarovy hrob z Pol´ova, okres Košice. Nové Obzory 5, 1963, 218-219

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (257 Nr. 112)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.