Prešov

okr. Prešov, Slowakei

Synonym

Eperjes (ung.); Eperies / Preschau (dt.)

Befund

Zwei Brandgräberfelder der Piliny-Kultur

Literatur

V. Budinský-Krička, Prešov a okolie v praveku. In: I. Sedlák (Hrsg.), Dejiny Prešova 1 (Košice 1965) 29-57 (42; Taf. 2,8)

V. Budinský-Krička, Záchranný výskum v rokoch 1965 a 1966 v Barci, okres Košice. Nové Obzory 11, 1969, 231-269 (250f.; 259f.)

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (257 Nr. 115-116)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.