Probota

jud. Iaşi, Rumänien

Fundstelle: Dealul Unchetea

zugehörig die Fundstellen “In Baie”, “Lutăria” und “Vatra Satului”

Befund

Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anul 1960. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 12, 1961, 133-144 (137)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară Romîna în anul 1961. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 13, 1962, 201-215 (210)

E. Zaharia/N. Zaharia, Sondajul de salvare din necropola de la Probota (r. şi reg. Iaşi). Mat. şi Cerc. Arh. 8, 1962, 599-602

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (146 Anm. 21)

N. Zaharia/M. Petrescu-Dîmboviţa/E. Zaharia, Aşezări din Moldova. Din paleolithic pînă în secolul al XVIII-lea (Bucureşti 1970) 278

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (31f.)

V. Chirica/M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi 2 (Iaşi 1985) 329

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 107

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (202f.)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 83f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.