Puieni

jud. Giurgiu, Rumänien

Befund

Körpergrab der Tei-Kultur oder der Plovdiv-Zimnicea-Kultur (Şerbănescu 2001)

Literatur

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966) 133ff.; 170

Gh. Rădulescu, Mormintele de la Daia şi Puieni, raionul Giurgiu. Rev. Muz. 3, 1966, 265-266

V. Leahu, Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 3/4, 1987, 49-52 (49; Abb. 1,3)

D. Şerbănescu/C. Bălteanu, Considérations sur le rite, rituel funéraire et l´étude anthropologique des squelettes de la civilisation Tei. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 482-496 (483f.)

D. Şerbănescu, Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 234-242 (236)

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 124f.; Taf. 63,6

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (120)

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (65)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 127f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.