Rimavská Sobota

okr. Rimavská Sobota, Slowakei

Synonym

Rimaszombat (ung.); Großsteffelsdorf (dt.)

Befund

Brandgräberfeld der Piliny-Kultur

Literatur

J. Hampel, A bronzkor emlékei magyarhonban II (Budapest 1892) Taf. 112-113

J. Paulík, Ružicové spony zo Slovenska. Slovenská Arch. 7, 1959, 328-362 (328-330)

J. Paulík, Súpis medených a bronzových predmetov v Okresnom vlastivednom múzeu v Rimavskej Sobote. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 15, 1965, 33-106 (41f.; Taf. 4)

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (258 Nr. 130)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.