Románd

Veszprém Megye, Ungarn

Synonym

Bakony-Románd

Erdőföldek

Befund

Urnengräber der Inkrustierten Keramik

Literatur

V. Récsey, Egy Bakony-Romándi urnaleletről. Arch. Ért. 21, 1901, 57-60

M. Wosinsky, Az őskor mészbetétes diszítésü agyagművessége (Budapest 1904) Taf. 22

P. Patay, Korai bronzkori kultúrak magyarországon. Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn. Dissertationes Pannonicae II 13 (Budapest 1938) 62

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 50ff.

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (213)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (258)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.