Ružinov

okr. Bratislava II, Slowakei

Synonym

Rosenheim (dt.)

Fundstelle: Trnávka - Silničné

Befund

Bestattung der Westlichen Linearbandkeramik

Literatur

P. Ivan, Zachránny výskum na trase výstavby diaľnice v Bratislave. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1997 (1999) 73-76 (73)

Z. Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 54,1, 2002, 23-43 (30)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.