Sărata Monteoru

jud. Buzău, Rumänien

Fundstellen: Necropola 1-4

Befund

Vier Gräberfelder der Monteoru-Kultur

Literatur

I. Nestor, Raport general asupra săpăturilor de la Sărata Monteoru. Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 (Bucureşti 1944) 20-29

E. Repciuc/A. Gheorghiu, Les squelettes de l’Époque de Bronze de la station Monteoru Sărata, dép. de Buzău. In: Recueil d’études médicales (Bucarest 1949) 107-168

I. Nestor/u.a., Aşezările din epoca barbariei. Lucrările depe şantierul dela Sărata-Monteoru – jud. Buzău. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 1, 1950, 53-56

E. Comşa, Contribuţie privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru (Necropola nr. 3 de la Sărata Monteoru). Thraco-Dacica 2, 1981, 111-124 (121)

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (28ff.)

L. Bârzu, La station de Sarata Monteoru. La nécropole no. 4 de l’époque du Bronze. Dacia N.S. 33, 1989, 39-78

I. Motzoi-Chicideanu, Fremdgüter im Monteoru-Kulturraum. In: B. Hänsel (Hrsg.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11 (München - Berlin 1995) 219-242 (220)

A. Comşa, Demographic Aspects of the Bronze Age in Romania. In: L. Nikolova (Hrsg.), Analyzing the Bronze Age. Reports of Prehistoric Research Projects 4 (Sofia 2000) 43-52

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (68)


Fundstellen: Poiana Scoruşului

Befund

Kultobjekt mit Bestattungen der Monteoru-Kultur

Literatur

I. Motzoi-Chicideanu, Observations Concerning the Bronze Age Cult-Object from Sărata Monteoru-Poiana Scoruşului. Ea-online, September 2003
www.archaeology.ro/imc_ps_eng.htm


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.