Sárazsadány

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Ungarn

Synonym

Bodrogzsadány

Fundstellen: Akasztószer

Befund

Bestattungen der Alföld-Linearbandkeramik und der Theiß-Kultur

Literatur

I. Kutzián, Sárazsadány. Arch. Ért. 86, 1959, 202

I. Bognár-Kutzián, The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Archaeologia Hungarica 42 (Budapest 1963) 476

I. Bognár-Kutzian, Sárazsadány. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 1, 1970, 130-131 (Nr. 26)

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 174 Abb. 33,1


Fundstellen: Bodrogolaszi-Straße

Befund

Brandgrab der Hatvan-Kultur

Literatur

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 115f.; 145


Fundstellen: Templomdomb

Befund

Bestattungen der Alföld-Linearbandkeramik (Tiszadob-Bükk), der Tiszapolgár- und Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

A. Radnóti, A Régészeti Tár [1941. évi gyarapodás]. Magyar Múz. 1946, 35-36 (36)

S. Gallus/S. Mithay, Győr története a vaskorszakig (Győr 1942) 53

I. Kutzián, Sárazsadány. Arch. Ért. 86, 1959, 202

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 70-73; Taf. 27-28; Abb. 16

I. Bognár-Kutzián, The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Archaeologia Hungarica 42 (Budapest 1963) 410

I. Bognár-Kutzian, Sárazsadány. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 1, 1970, 130-131 (Nr. 26)

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 12f.

P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Ber. RGK 55, 1974, 1-71 (64 Nr. 46; Taf. 8,6)

N. Kalicz/J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene (Budapest 1977) 76; 153 Nr. 329; Taf. 171,10.13; Taf. 173,4

E. Csongradiné Balogh, Tipológiai és traszeológiai vizsgálatok rézkori és bronzkori pattintott kőeszközökön. Folia Arch. 47, 1998/99, 13-41

H. Oravecz, Middle neolithic burials at Tiszaföldvár. Data to the burial customs and social relations of the Alföld Linearband Pottery Culture. Folia Arch. 47, 1998/99, 43-62 (46)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.