Šenkvice

okr. Pezinok, Slowakei

Synonym

Malé Čaníkovce und Veľké Čaníkovce (Fusion zu Šenkvice 1964); Kissenkőc und Nagysenkőc (ung.); Kleinschenkwitz und Großschenkwitz (dt.)

Fundstelle: Vinohradská ul. 28

Befund

Gräber der Nitra-Kultur (?) und der Aunjetitz-Kultur

Literatur

M. Pichlerová, Hrob zo staršej doby bronzovej v Šenkviciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1988 (1990) 142-143


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.