Šiatorská Bukovinka

okr. Lučenec, Slowakei

Synonym

Sátorosbánya (ung.)

Befund

Brandgräberfeld der Piliny-Kultur

Literatur

V. Furmánek, Žárové pohrebište piliňské a kyjatické kultury v Šiatorské Bukovince. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1974 (1975) 52


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.