Sibişeni

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Sibisán (ung.)

Fundstelle: Deasupra satului

Befund

Gräberfeld der Wietenberg-Kultur

Literatur

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară Romîna în anul 1962. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 14, 1963, 451-466 (455 Nr. 38)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1962. Dacia N.S. 7, 1963, 569-587 (573 Nr. 38)

K. Horedt, Probleme der jüngerbronzezeitlichen Keramik in Transsilvanien. Acta Arch. Carpathica 9,1, 1967, 5-26 (8f. Anm. 13)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1967. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 19, 1968, 677-698 (680 Nr. 27)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1967. Dacia N.S. 12, 1968, 421-443 (424 Nr. 27)

I. H. Crişan, Necropola de incineraţie aparţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara, de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 137-160 (154 Anm. 11)

K. Horedt/C. Seraphin, Die prähistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-Schässburg. Antiquitas R. 3, 10 (Bonn 1971) 8 Nr. 16

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (65; 67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (255 Nr. 16)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 16

I. Andriţoiu, Epoca bronzului in sud-vestul Transilvaniei. Teza de doctorat (Iaşi 1983) (Manuskript, Nr. 78)

I. Andriţoiu, Epoca bronzului in sud-vestul Transilvaniei. Rezumatul tezei de doctorat (Iaşi 1984) 5f.; 9f.

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I.). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 70


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.