Sighişoara

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Segesvár (ung.); Schässburg (dt.)

Fundstelle: Dealul Viilor

Befund

Bronzezeitliches Gräberfeld, möglicherweise der Wietenberg-Kultur

Literatur

A. Barnea, Cronica cercetărilor arheologice efectuate în 1989 de Institutul de Arheologice din Bucureşti. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 41, 1990, 315-323 (320f. Nr. 30)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 107 Anm. 2


Fundstelle: Herţes

Befund

Drei Brandgräber der Wietenberg-Kultur

Literatur

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

T. Soroceanu/Gh. Lazarovici, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Mureş. Marisia 7, 1977, 57-65 (61; Taf. 25; Taf. 32)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (255 Nr. 17)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (76)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 77


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.