Şimleu Silvaniei

jud. Sălaj, Rumänien

Synonym

Szilágysomlyó (ung.)

Befund

Gräberfeld der Wietenberg-Kultur

Literatur

J. F. Fetzer, Szilágysági leletekröl. Arch. Ért. 18, 1898, 416-423 (423)

N. Chidioşan, Sincronismele apusene ale culturii Wietenberg stabilite pe baza importurilor ceramice. Crisia 4, 1974, 153-170 (159f. Nr. 26)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 20 Nr. 32

N. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul României. Aşezarea Wietenberg de la Derşida (Oradea 1980) 89 Nr. 32

S. Dumitraşcu, Note privind descoperirile arheologice din Munţii Apuseni. Crisia 10, 1980, 15-54 (21)

E. Lakó, Repertoriul topografic al epocii bronzului şi al hallstattului timpuriu în judeţul Salaj. Acta Mus. Napocensis 7, 1983, 69-100 (86 Nr. 71c)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 77


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.