Smeeni

jud. Buzău, Rumänien

Synonym

Smeieni

Fundstelle: Movila Mare

Befund

Grabhügel der mit Bestattungen “Grubengrabkultur” (Jamnaja/Katakombnaja), (evtl.) der Tei- und der Sabatinovka-Kultur

Literatur

N. I. Simache/V. Teodorescu, Săpăturile arheologice de salvare de la Smeieni (r. Buzău, reg. Ploieşti). Mat. şi Cerc. Arh. 8, 1962, 273-282

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966) 133ff.

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 26

F. Burtănescu, Consideraţii asupra unor morminte tumulare de pe teritoriul Moldovei (perioada de tranziţie - Bronz timpuriu). Thraco-Dacica 17, 1996, 87-116 (Anm. 60)

E. Comşa, Les tombes tumulaire à ocre sur le territoire de la Roumanie. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 15-36 (22)

Cr. Schuster/A. Comşa, Burial Rites and Ritual of the Bronze Age in Southeastern Romania. In: P. F. Biehl/F. Bertemes (Hrsg.), The Archaeology of Cult and Religion (Budapest 2001) 235-241 (237)

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 124.

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (114 Abb. 4,1; 121; 123)

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (66)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 128f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.